Σχολες Χορου Καφανταρη | Θεσσαλονικη
Πρόγραμμα σχολής Εδμόνδου 2018-2019
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Α' Αίθουσα Κλασικό Α'-Β' Δημοτικού Καθηγήτρια: Μανούδη Άννα 18:00-19:00 Κλασικό Γ'-Δ' Δημοτικού Καθηγήτρια: Μανούδη Άννα 18:15-19:15 Κλασικό Α'-Β' Δημοτικού Καθηγήτρια: Μανούδη Άννα 18:30-19:30 Κλασικό Γ'-Δ' Δημοτικού Καθηγήτρια: Μανούδη Άννα 18:15-19:15 Μουσικοκινητική Αγωγή Α' Χρονιά (3,5-4,5 ετών) Καθηγήτρια: Γαρέφη Μαρία 18:00-19:00
Α' Αίθουσα Κλασικό Ε'-ΣΤ' Δημοτικού Καθηγήτρια: Μανούδη Άννα 19:00-20:00 Μοντέρνο Παιδικό Καθηγήτρια: Μαρτίνη Ναταλία 19:30-20:30 Κλασικό Γυμνασίου Καθηγήτρια: Γαρέφη Μαρία 20:00-21:30 Κλασικό Ε'-ΣΤ' Δημοτικού Καθηγήτρια: Μανούδη Άννα 19:15-20:15 Κλασικό Προεπαγγελματικό Καθηγήτρια: Καφαντάρη Ανδρομάχη 20:00-21:30
Α' Αίθουσα Κλασικό Λυκείου Καθηγήτρια: Μανούδη Άννα 20:00-21:30 Σύγχρονο Καθηγήτρια: Μαρτίνη Ναταλία 20:30-21:30 Σύγχρονο προεπαγγελματικό Καθηγήτρια: Μαρτίνη Ναταλία 21:30-23:00 Κλασικό προεπαγγελματικό Καθηγητής: Μαρτίνης Κωνσταντίνος 21:30-23:00 Σύγχρονο Προεπαγγελματικό Καθηγήτρια: Μαρτίνη Ναταλία 21:30-23:00
Α' Αίθουσα Κλασικό Προεπαγγελματικό Καθηγήτρια: Μανούδη Άννα 21:30-23:00 Κλασικό Προεπαγγελματικό Καθηγητής: Μαρτίνης Κωνσταντίνος 21:30-23:00
Β' Αίθουσα Μουσικοκινητική Αγωγή Β' Χρονιά (4,5-5,4 ετών) Καθηγήτρια: Γαρέφη Μαρία 18:15-19:15 Μουσικοκινητική Αγωγή Α' Χρονιά (3,5-4,5 ετών) Καθηγήτρια: Γαρέφη Μαρία 18:00-19:00 Μουσικοκινητική Αγωγή Β' Χρονιά (4,5-5,5 ετών) Καθηγήτρια: Γαρέφη Μαρία 18:15-19:15 Pilates Καθηγήτρια: Μανούδη Άννα 20:30-21:30 Hip - Hop 19:00-20:00
Β' Αίθουσα Κλασικό Γυμνασίου Καθηγήτρια: Γαρέφη Μαρία 20:00-21:30 Pilates Καθηγήτρια: Μανόυδη Άννα 19:30-20:30 Κλασικό Λυκείου Καθηγήτρια: Μανούδη Άννα 20:00-21:30 Modern Jazz 21:30-22:30 Μοντέρνο Παιδικό Καθηγήτρια: Μαρτίνη Ναταλία 19:30-20:30
Β' Αίθουσα Κλασικό ενηλίκων Α΄ Χρονιά Καθηγήτρια: Γαρέφη Μαρία 21:30-22:30 Modern Jazz 21:30-22:30 Κλασικό ενηλίκων Α΄ Χρονιά Καθηγήτρια: Γαρέφη Μαρία 21:30-22:30 Σύγρονο Καθηγήτρια: Μαρτίνη Ναταλία 20:30-21:30
Γ' Αίθουσα Ballet Fitness Προχωρημένο Καθηγήτρια: Παπαστόικου Ματίνα 21:00-22:30 Latin 21:00-22:00 Hip - Hop 19:00-20:00 Latin 21:00-22:00
Γ' Αίθουσα Ballet Fitness Προχωρημένο Καθηγήτρια: Παπαστόικου Ματίνα 21:00-22:30