Σχολες Χορου Καφανταρη | Θεσσαλονικη
Πρόγραμμα σχολής Εδμόνδου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Α' Αίθουσα Κλασικό Α' & Β' Δημοτικού Καθηγήτρια: Μανούδη Άννα 18:00-19:00 Κλασικό Γ' Δημοτικού Καθηγήτρια: Μανούδη Άννα 18:00-19:00 Κλασικό Α' & Β' Δημοτικού Καθηγήτρια: Μανούδη Άννα 18:00-19:00 Κλασικό Γ' Δημοτικού Καθηγήτρια: Μανούδη Άννα 18:00-19:00 Μουσικοκινητική Αγωγή Α' Χρονιά (3,5-4,5 ετών) Καθηγήτρια: Γαρέφη Μαρία 18:15-19:15 Κλασικό Προεπαγγελματικό Καθήγητρια: Καφαντάρη Μάχη 10:30-12:30
Α' Αίθουσα Κλασικό Δ' Δημοτικού Καθηγήτρια: Μανούδη Άννα 19:00-20:00 Κλασικό Ε'-ΣΤ' Δημοτικού Καθηγήτρια: Μανούδη Άννα 19:00-20:00 Hip - Hop Καθηγήτρια: Πιστέντη Μαριλένα 19:00-20:00 Κλασικό Δ' Δημοτικού Καθηγήτρια: Μανούδη Άννα 19:00-20:00 Κλασικό Ε'-ΣΤ' Δημοτικού Καθηγήτρια: Μανούδη Άννα 19:00-20:00 Σύγχρονο Προεπαγγελματικό Καθηγήτρια: Μαρτίνη Ναταλία 13:00-14:30
Α' Αίθουσα Κλασικό Γυμνασίου Καθηγήτρια: Μανούδη Άννα 20:00-21:30 Κλασικό Λυκείου Καθηγήτρια: Μανούδη Άννα 20:00-21:30 Κλασικό Γυμνασίου Καθηγήτρια: Μανούδη Άννα 20:00-21:30 Κλασικό Λυκείου Καθηγήτρια: Μανούδη Άννα 20:00-21:30 Σύγχρονο αρχαρίων Καθηγήτρια: Μαρτίνη Ναταλία 20:30-21:30
Α' Αίθουσα Κλασικό Προεπαγγελματικό Καθηγήτρια: Μανούδη Άννα 21:30-23:00 Κλασικό Προεπαγγελματικό Καθηγητής: Μαρτίνης Κωνσταντίνος 21:30-23:00 Σύγχρονο Προεπαγγελματικό Καθηγήτρια: Μαρτίνη Ναταλία 21:30-23:0 Κλασικό Προεπαγγελματικό Καθηγητής: Μαρτίνης Κωνσταντίνος 21:30-23:00
Β' Αίθουσα Μουσικοκινητική Αγωγή Β' Χρονιά (4-5 ετών) Καθηγήτρια: Γαρέφη Μαρία 18:15-19:15 Μουσικοκινητική Αγωγή Α' Χρονιά (3,5-4,5 ετών) Καθηγήτρια: Γαρέφη Μαρία 18:15-19:15 Μουσικοκινητική Αγωγή Β' Χρονιά (4-5 ετών) Καθηγήτρια: Γαρέφη Μαρία 18:15-19:15 Μοντέρνο Παιδικό Καθηγήτρια: Μαρτίνη Ναταλία 19:30-20:30 Hip - Hop Καθηγήτρια: Πιστέντη Μαριλένα 12:30-13:30
Β' Αίθουσα Κλασικό Ενηλίκων Αρχαρίων Καθηγήτρια: Γαρέφη Μαρία 20:15-21:15 Μοντέρνο Παιδικό Καθηγήτρια: Μαρτίνη Ναταλία 19:30-20:30 Σύγχρονο ενηλίκων Καθηγήτρια: Μαρτίνη Ναταλία 20:30-21:30 Κλασικό Μπαλέτο Ενηλίκων Προχωρημένο Καθηγητρια: Παπαστόικου Ματίνα 21:30-23:00
Β' Αίθουσα Μπαλέτο Ενηλίκων Προχωρημένο Καθηγήτρια: Παπαστόικου Ματίνα 21:30-23:00
Γ' Αίθουσα Pilates Καθηγήτρια: Μανούδη Άννα 19:00-20:00 Pilates Καθηγήτρια: Μανούδη Άννα 20:15-21:15
Γ' Αίθουσα Κλασικό Μπαλέτο Ενηλίκων Αρχαρίων Καθηγήτρια: Γαρέφη Μαρία 20:15-21:15