Σχολες Χορου Καφανταρη | Θεσσαλονικη
Πρόγραμμα σχολής Χαριλάου 2018-2019
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Α' Αίθουσα A' Δημοτικού Β΄ Χρονιά Καθηγήτρια: Κηπουρού Ελένη 17:30-18:30 Προπαιδεία Μπαλέτου Νήπια Γ' Χρονιά Καθηγήτρια: Κηπουρού Ελένη 17:30-18:30 Hip - Hop Καθηγήτρια: Μπογιατζή Κατερίνα 19:30-20:30 A' Δημοτικού Β΄ Χρονιά Καθηγήτρια: Κηπουρού Ελένη 17:30-18:30 Προπαιδεία Μπαλέτου Νήπια Γ' Χρονιά Καθηγήτρια: Κηπουρού Ελένη 17:30-18:30 Musical - Jazz Καθηγητής: Κατίδης Χρήστος 10:00-11:30
Α' Αίθουσα Γ'-Δ' Δημοτικού Καθηγήτρια: Κηπουρού Ελένη 18:30-19:30 Γ'-Δ' Δημοτικού Καθηγήτρια: Κηπουρού Ελένη 18:30-19:30 Κλασικό Μπαλέτο Λυκείου Καθηγήτρια: Καφαντάρη Ανδρομάχη 20:30-22:00 Γ'-Δ' Δημοτικού Καθηγήτρια: Κηπουρού Ελένη 18:30-19:30 Γ'-Δ' Δημοτικού Καθηγήτρια: Κηπουρού Ελένη 18:30-19:30 Hip-Hop Καθηγήτρια: Μπογιατζή Κατερίνα 11:00-12:00
Α' Αίθουσα Ε'-ΣΤ' Δημοτικού (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Κηπουρού Ελένη 19:30-20:30 Ε'-ΣΤ' Δημοτικού Καθηγήτρια: Κηπουρού Ελένη 19:30-20:30 Ε'-ΣΤ' Δημοτικού (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Κηπουρού Ελένη 19:30-20:30 Ε'-ΣΤ' Δημοτικού Καθηγήτρια: Κηπουρού Ελένη 19:30-20:30
Α' Αίθουσα Κλασικό Μπαλέτο Λυκείου Καθηγητής: Μαρτίνης Κωνσταντίνος 20:30-22:00 Σύγχρονο Γυμνασίου & Α' Λυκείου Καθηγήτρια: Κηπουρού Δήμητρα 21:00-22:30 Κλασικό Γυμνασίου (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Κηπουρού Ελένη 20:30-22:00 Σύγχρονο Γυμνασίου & Α' Λυκείου Καθηγήτρια: Κηπουρού Δήμητρα 21:00-22:30
Β' Αίθουσα Μοντέρνο Παιδικό Καθηγήτρια: Κηπουρού Δήμητρα 17:30-18:30 Μουσικοκινητική Αγωγή (3-5 ετών) Α΄ Χρονιά Καθηγήτρια: Κηπουρού Δήμητρα 17:30-18:30 Κλασικό Μπαλέτο Ενηλίκων (Αρχάριο Επίπεδο) 20:30-22:00 Μουσικοκινητική Αγωγή (3-5 ετών) Α΄ Χρονιά Καθηγήτρια: Κηπουρού Δήμητρα 17:30-18:30 Μοντέρνο Παιδικό Καθηγήτρια: Κηπουρού Δήμητρα 17:30-18:30
Β' Αίθουσα Α' Δημοτικού Γ' Χρονιά Καθηγήτρια: Κηπουρού Δήμητρα 18:30-19:30 Γ'-Δ'-Ε' Δημοτικού Καθηγήτρια: Κηπουρού Δήμητρα 18:30-19:30 Α' Δημοτικού Γ' Χρονιά Καθηγήτρια: Κηπουρού Δήμητρα 18:30-19:30 Γ'-Δ'-Ε' Δημοτικού Καθηγήτρια: Κηπουρού Δήμητρα 18:30-19:30
Β' Αίθουσα Pilates Καθηγήτρια: Κηπουρού Δήμητρα 19:30-20:30 Κλασικό Μπαλέτο Β'-Γ' Γυμν. & Α' Λυκείου Καθηγήτρια: Κηπουρού Δήμητρα 19:30-21:00 Pilates Καθηγήτρια: Κηπουρού Δήμητρα 19:30-20:30 Κλασικό Μπαλέτο Β'-Γ' Γυμν. & Α' Λυκείου Καθηγήτρια: Κηπουρού Δήμητρα 19:30-21:00
Β' Αίθουσα Κλασικό Γυμνασίου (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Κηπουρού Ελένη 20:30-22:00 Σύγχρονο Λυκείου Καθηγητής: Καφαντάρης Κώστας 21:00-22:30 Κλασικό Μπαλέτο Ενηλίκων (Αρχάριο Επίπεδο) 20:30-22:00