Σχολες Χορου Καφανταρη | Θεσσαλονικη
Πρόγραμμα σχολής Χαριλάου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Α' Αίθουσα Μουσικοκινητική Αγωγή Α' Χρονιά Καθηγήτρια: Κηπουρού Ελένη 17:30-18:30 Μουσικοκινητική Αγωγή (3, 4 ετών) Β' Χρονιά Καθηγήτρια: Κηπουρού Ελένη 17:30-18:30 Κλασικό Μπαλέτο Λυκείου Καθηγήτρια: Καφαντάρη Ανδρομάχη 19:30-21:00 Μουσικοκινητική Αγωγή Α' Χρονιά Καθηγήτρια: Κηπουρού Ελένη 17:30-18:30 Μουσικοκινητική Αγωγή (3, 4 ετών) Β' Χρονιά Καθηγήτρια: Κηπουρού Ελένη 17:30-18:30 Musical - Jazz Καθηγητής: Κατίδης Χρήστος 10:00-11:30
Α' Αίθουσα Α' & Β' Δημοτικού Καθηγήτρια: Κηπουρού Ελένη 18:30-19:30 Β' & Γ΄ Δημοτικού Καθηγήτρια: Κηπουρού Ελένη 18:30-19:30 Μπαλέτο Ενηλίκων Καθηγήτρια: Μπιμπίλα Εύη 21:00-22:30 Α' & Β' Δημοτικού Καθηγήτρια: Κηπουρού Ελένη 18:30-19:30 Β' & Γ΄ Δημοτικού Καθηγήτρια: Κηπουρού Ελένη 18:30-19:30
Α' Αίθουσα Γ' & Δ΄ (Προχωρημένο Επίπεδο) Δημοτικού Καθηγήτρια: Κηπουρού Ελένη 19:30-20:30 Ε' & ΣΤ' Δημοτικού Καθηγήτρια: Κηπουρού Ελένη 19:30-20:30 Γ' & Δ' (Προχωρημένο Επίπεδο) Δημοτικού Καθηγήτρια: Κηπουρού Ελένη 19:30-20:30 Ε' & ΣΤ' Δημοτικού Καθηγήτρια: Κηπουρού Ελένη 19:30-20:30
Α' Αίθουσα Κλασικό Μπαλέτο Λυκείου Καθηγητής: Μαρτίνης Κωνσταντίνος 20:30-22:00 Κλασικό Μπαλέτο Γυμνασίου (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Κηπουρού Ελένη 20:30-22:00 ΣΤ' Δημοτικού & Α΄ Γυμνασίου Καθηγήτρια: Κηπουρού Ελένη 20:30-21:30 Σύγχρονο Λυκείου Καθηγητής: Καφαντάρης Κώστας 20:30-22:00
Β' Αίθουσα Μουσικοκινητική Αγωγή (5-6 Ετών) Β' Χρονιά Καθηγήτρια: Κηπουρού Δήμητρα 18:30-19:30 Γ' & Δ΄ Δημοτικού Καθηγήτρια: Κηπουρού Δήμητρα 18:30-19:30 Μουσικοκινητική Αγωγή (5-6 Ετών) Β' Χρονιά Καθηγήτρια: Κηπουρού Δήμητρα 18:30-19:30 Μοντέρνο Παιδικό Καθηγήτρια: Κηπουρού Δήμητρα 17:30-18:30 Θεατρικό Παιχνίδι (Παιδικό τμήμα) 11:30-12:30
Β' Αίθουσα Pilates Καθηγήτρια: Κηπουρού Δήμητρα 19:30-20:30 Κλασικό Μπαλέτο Γυμνασίου (Μεσαίο) Καθηγήτρια: Κηπουρού Δήμητρα 19:30-21:00 Pilates Καθηγήτρια: Κηπουρού Δήμητρα 19:30-20:30 Γ' & Δ' Δημοτικού Καθηγήτρια: Κηπουρού Δήμητρα 18:30-19:30 Θεατρικό Παιχνίδι (Εφηβικό τμήμα) 12:30-14:00
Β' Αίθουσα ΣΤ' Δημοτικού & Α' Γυμνασίου Καθηγήτρια: Κηπουρού Ελένη 20:30-21:30 Κλασικό Μπαλέτο Γυμνασίου (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Κηπουρού Δήμητρα 20:30-22:00 Κλασικό Μπαλέτο Γυμνασίου (Μεσαίο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Κηπουρού Δήμητρα 19:30-21:00
Β' Αίθουσα Μπαλέτο Ενηλίκων Καθηγήτρια: Μπιμπίλα Εύη 21:30-23:00 Σύγχρονο Γυμνασίου Καθηγήτρια: Κηπουρού Δήμητρα 21:00-22:00