Σχολες Χορου Καφανταρη | Θεσσαλονικη
Πρόγραμμα Σχολής Μελενίκου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Α' Αίθουσα K-POP 16:00-17:00 Κλασικό Μπαλέτο Καθηγήτρια: Τζούντιθ Νέιλ 13:00-14:30 Μουσικοκινητική Αγωγή (3,5 - 5 ετών) Καθηγήτρια: Γκιούρα Ελένη 18:00-19:00 Κλασικό Μπαλέτο Καθηγήτρια: Τζούντιθ Νέιλ 13:00-14:30 Κλασικό Μπαλέτο (Μεσαίο & Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγητής: Καφαντάρης Κώστας 17:30-19:00 Modern Jazz Παιδικό (9-12 ετών) Καθηγητής: Κατίδης Χρήστος 12:00-13:00
Α' Αίθουσα Μουσικοκινητική Αγωγή (3,5 - 5 ετών) Καθηγήτρια: Γκιούρα Ελένη 18:00-19:00 Modern Jazz (Παιδικό) 17:30-18:30 Α' & Β' Δημοτικού Καθηγήτρια: Γκιούρα Ελένη 19:00-20:00 Modern Jazz (Παιδικό) Καθηγητής: Κατίδης Χρήστος 17:30-18:30 Κλασικό Μπαλέτο Ενηλίκων (Αρχάριο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Γκιούρα Ελένη 19:00-20:00 Κλακέτες Καθηγητής: Κατίδης Χρήστος 13:00-14:30
Α' Αίθουσα Α' & Β' Δημοτικού Καθηγήτρια: Γκιούρα Ελένη 19:00-20:00 Modern Jazz (Αρχάριο Επίπεδο) Καθηγητής: Κατίδης Χρήστος 18:30-19:30 Κλασικό Μπαλέτο (Μεσαίο Επίπεδο) Καθηγητής: Καφαντάρης Κώστας 20:00-21:30 Modern Jazz (Αρχάριο Επίπεδο) Καθηγητής: Κατίδης Χρήστος 18:30-19:30 Σύγχρονο (Αρχάριο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Γκιούρα Ελένη 20:00-21:00 Σύγχρονο Experimental Καθηγήτρια: Πιτουλίδου Αντωνία 16:00-17:30
Α' Αίθουσα Κλασικό Μπαλέτο (Μεσαίο Επίπεδο) Καθηγητής: Καφαντάρης Κώστας 20:00-21:30 Modern Jazz (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγητής: Κατίδης Χρήστος 19:30-20:30 Κλασικό Μπαλέτο (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγητής: Καφαντάρης Κώστας 21:30-23:00 Modern Jazz (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγητής: Κατίδης Χρήστος 19:30-20:30 Σύγχρονο (Μεσαίο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Γκιούρα Ελένη 21:00-22:30 Κλασικό Μπαλέτο Καθηγήτρια: Τζούντιθ Νέιλ 17:30-19:00
Α' Αίθουσα Κλασικό Μπαλέτο (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγητής: Καφαντάρης Κώστας 21:30-23:00 Σύγχρονο (Μεσαίο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Γκιούρα Ελένη 21:00-22:30
Β' Αίθουσα Pilates (Αρχάριο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Μανούδη Άννα 16:30-17:30 Κλασικό Μπαλέτο Ενηλίκων (Αρχάριο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Γκιούρα Ελένη 19:00-20:00 Pilates (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Μανούδη Άννα 16:30-17:30 Σύγχρονο Experimental Καθηγήτρια: Πιτουλίδου Αντωνία 16:30-18:00 Pilates (Αρχάριο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Μανούδη Άννα 16:30-17:30
Β' Αίθουσα Latin 18:00-19:00 Σύγχρονο (Αρχάριο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Γκιούρα Ελένη 20:00-21:00 Latin 18:00-19:00 K-POP 18:00-19:0 Pilates (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Μανούδη Άννα 17:30-18:30
Β' Αίθουσα Yoga 19:00-20:00 Yoga 19:00-20:00
Β' Αίθουσα Δ' & Ε' & (ΣΤ') Δημοτικού Καθηγήτρια: Γκιούρα Ελένη 20:00-21:00 Δ' & Ε' & (ΣΤ') Δημοτικού Καθηγήτρια: Γκιούρα Ελένη 20:00-21:00
Β' Αίθουσα Κλασικό Μπαλέτο Ενηλίκων (Μεσαίο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Γκιούρα Ελένη 21:00-22:30 Κλασικό Μπαλέτο Ενηλίκων (Μεσαίο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Γκιούρα Ελένη 21:00-22:30