Σχολες Χορου Καφανταρη | Θεσσαλονικη
Πρόγραμμα Σχολής Μελενίκου 2018-2019
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Α' Αίθουσα Μουσικοκινητική Αγωγή (3,5-5,5 ετών) Καθηγήτρια: Γκιούρα Ελένη 18:00-19:00 Hip - Hop 18:00-19:0 Μουσικοκινητική Αγωγή (3,5-5,5 ετών) Καθηγήτρια: Γκιούρα Ελένη 18:00-19:00 Σύγχρονο (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Διανέλλου Φίλη 18:00-19:30 Latin 18:00-19:00 Σύγχρονο (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Διανέλλου Φίλη 11:00-12:30
Α' Αίθουσα Α'-Β' Δημοτικού Καθηγήτρια: Γκιούρα Ελένη 19:00-20:00 Κλασικό Μπαλέτο (Αρχάριο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Γκιούρα Ελένη 19:00-20:00 Α'-Β' Δημοτικού Καθηγήτρια: Γκιούρα Ελένη 19:00-20:00 Modern Jazz (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγητής: Κατίδης Χρήστος 19:30-20:30 Κλασικό Μπαλέτο (Αρχάριο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Γκιούρα Ελένη 19:00-20:00
Α' Αίθουσα Γ'-Δ'-Ε' Δημοτικού Καθηγήτρια: Γκιούρα Ελένη 20:00-21:00 Σύγχρονο (Αρχάριο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Γκιούρα Ελένη 20:00-21:00 Γ'-Δ'-Ε' Δημοτικού Καθηγήτρια: Γκιούρα Ελένη 20:00-21:00 Pilates Καθηγήτρια: Κηπουρού Δήμητρα 21:00-22:00 Σύγχρονο (Αρχάριο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Γκιούρα Ελένη 20:00-21:00
Α' Αίθουσα Κλασικό Μπαλέτο (Μεσαίο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Γκιούρα Ελένη 21:00-22:30 Σύγχρονο (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Γκιούρα Ελένη 21:00-22:30 Κλασικό Μπαλέτο (Μεσαίο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Γκιούρα Ελένη 21:00-22:30 Σύγχρονο (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Γκιούρα Ελένη 21:00-22:30
Β' Αίθουσα Hip - Hop 18:00-19:00 Modern Jazz (Αρχάριο Επίπεδο) Καθηγητής: Κατίδης Χρήστος 18:30-19:30 Latin 18:00-19:00 Modern Jazz (Αρχάριο Επίπεδο) Καθηγητής: Κατίδης Χρήστος 18:30-19:30
Β' Αίθουσα Κλασικό Μπαλέτο (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγητής: Καφαντάρης Κώστας 20:00-21:30 Modern Jazz (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγητής: Κατίδης Χρήστος 19:30-20:30 Pilates Καθηγήτρια: Κηπουρού Ελένη 19:00-20:00
Β' Αίθουσα Κλασικό Μπαλέτο (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγητής: Καφαντάρης Κώστας 21:30-23:00 Κλασικό Μπαλέτο (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγητής: Καφαντάρης Κώστας 20:00-21:30
Β' Αίθουσα Κλασικό Μπαλέτο (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγητής: Καφαντάρης Κώστας 21:30-23:00