Σχολες Χορου Καφανταρη | Θεσσαλονικη
Πρόγραμμα Σχολής Ευόσμου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Α' Αίθουσα Χορευτική Γυμναστική 10:00-11:00 Γ' & Δ' Δημοτικού (Group2) Καθηγήτρια: Αϊδινίδου Άννα 17:00-18:00 Χορευτική Γυμναστική 10:00-11:00 Κλασικό Μπαλέτο Γυμνασίου Καθηγητής: Καφαντάρης Κώστας 18:00-19:00 Γ' & Δ' Δημοτικού (Group2) Καθηγήτρια: Αϊδινίδου Άννα 17:00-18:00 Κλασικό Μπαλέτο Γυμνασίου Καθηγητής: Καφαντάρης Κώστας 12:00-13:30
Α' Αίθουσα Μουσικοκινητική Αγωγή (4 - 5,5 Ετών) Β΄Χρονιά Καθηγήτρια: Αϊδινίδου ννα 17:00-18:00 Δ' & Ε΄ Δημοτικού Καθηγήτρια: Αϊδινίδου Άννα 18:00-19:00 Μουσικοκινητική Αγωγή (4 - 5,5 Ετών) Β΄Χρονιά Καθηγήτρια: Αϊδινίδου ννα 17:00-18:00 Σύγχρονο Λυκείου & Ενηλίκων (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγητής: Καφαντάρης Κώστας 19:00-20:00 Δ' & Ε΄ Δημοτικού Καθηγήτρια: Αϊδινίδου Άννα 18:00-19:00 Κλασικό Μπαλέτο Λυκείου & Ενηλίκων Καθηγητής: Καφαντάρης Κώστας 13:30-15:00
Α' Αίθουσα Α' & Β' Δημοτικού Καθηγήτρια: Αϊδινίδου Άννα 18:00-19:00 Στ' Δημοτικού Καθηγήτρια: Αϊδινίδου Άννα 19:00-20:00 Α' & Β' Δημοτικού Καθηγήτρια: Αϊδινίδου Άννα 18:00-19:00 Σύγχρονο Γυμνασίου (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Κάτανα Ελευθερία 20:00-21:00 Στ' Δημοτικού Καθηγήτρια: Αϊδινίδου Άννα 19:00-20:00
Α' Αίθουσα Γ' & Δ΄ Δημοτικού (Group1) Καθηγήτρια: Αϊδινίδου Άννα 19:00-20:00 Κλασικό Μπαλέτο Λυκείου & Ενηλικών Καθηγητής: Καφαντάρης Κώστας 20:00-21:30 Γ' & Δ΄ Δημοτικού (Group1) Καθηγήτρια: Αϊδινίδου Άννα 19:00-20:00 Σύγχρονο Γυμνασίου (Αρχάριο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Κουρσαράκου Εύη 20:00-22:00
Α' Αίθουσα Hip - Hop (Παιδικό Τμήμα) 20:00-21:30 Latin (Εφηβικό Τμήμα) 20:00-21:30
Β' Αίθουσα Modern Jazz Παιδικό (Αρχάριο Επίπεδο) Καθηγητής: Κατίδης Χρήστος 17:00-18:00 Μουσικοκινητική Αγωγή (3,5 - 5 ετών) Α' Χρονιά Καθηγήτρια: Κάτανα Ελευθερία 17:00-18:00 Modern Jazz Παιδικό (Αρχάριο Επίπεδο) Καθηγητής: Κατίδης Χρήστος 17:00-18:00 Flamenco Παιδικό (Αρχάριο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Κανταρτζή Τάνια 18:00-19:00 Μουσικοκινητική Αγωγή (3,5 - 5 ετών) Α' Χρονιά Καθηγήτρια: Κάτανα Ελευθερία 17:00-18:00
Β' Αίθουσα Modern Jazz Παιδικό (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγητής: Κατίδης Χρήστος 18:00-19:00 Κλασικό Μπαλέτο Γυμνασίου Καθηγητής: Καφαντάρης Κώστας 18:00-19:00 Modern Jazz Παιδικό (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγητής: Κατίδης Χρήστος 18:00-19:00 Flamenco Εφηβικό (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Κανταρτζή Τάνια 19:00-20:00 Θεατρική Αγωγή 18:30-20:00
Β Αίθουσα Latin Παιδικό 19:00-20:00 Σύγχρονο Λυκείου & Ενηλίκων (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγητής: Καφαντάρης Κώστας 19:00-20:00 Latin Παιδικό 19:00-20:00 Κλασικό Μπαλέτο Λυκείου & Ενηλίκων Καθηγητής: Καφαντάρης Κώστας 20:00-21:30 Oriental 21:30-23:00
Β' Αίθουσα Latin Ενηλίκων 21:30-23:00 Σύγχρονο Γυμνασίου (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Κάτανα Ελευθερία 20:00-21:00 Salsa 21:00-22:30