Σχολες Χορου Καφανταρη | Θεσσαλονικη
Πρόγραμμα Σχολής Ευόσμου 2018-2019
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Α' Αίθουσα Μουσικοκινητική Αγωγή Β' Χρονιά (5-6 ετών) Καθηγήτρια: Κουρσαράκου Εύη 17:00-18:00 Μουσικοκινητική Αγωγή Α' Χρονιά (3,5-5,5 ετών) Καθηγήτρια: Κάτανα Ελευθερία 17:00-18:00 Μουσικοκινητική Αγωγή Β' Χρονιά (5-6 ετών) Καθηγήτρια: Κουρσαράκου Εύη 17:00-18:00 Hip-Hop Καθηγητής: Βασιλάκος Κώστας 16:30-18:00 Μουσικοκινητική Αγωγή Α' Χρονιά (3,5-5,5 ετών) Καθηγήτρια: Κάτανα Ελευθερία 17:30-18:30 Μουσικοκινητική Αγωγή με συνοδό (2-3,5 ετών) Καθηγήτρια: Αναστασοπούλου Άννα 10:30-11:30
Α' Αίθουσα Α'-Β' Δημοτικού Καθηγήτρια: Κουρσαράκου Εύη 18:00-19:00 Γ'-Δ' Δημοτικού (Β' Τμήμα) Καθηγήτρια: Κάτανα Ελευθερία 18:00-19:00 Α'-Β' Δημοτικού Καθηγήτρια: Κουρσαράκου Εύη 18:00-19:00 Κλασικό Γυμνασίου (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγητής: Καφαντάρης Κώστας 18:00-19:00 Γ'-Δ' Δημοτικού (Β' Τμήμα) Καθηγήτρια: Κάτανα Ελευθερία 18:30-19:30 Κλασικό Γυμνασίου (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγητής: Καφαντάρης Κώστας 12:30-13:30
Α' Αίθουσα Γ'-Δ' Δημοτικού (Α' Τμήμα) Καθηγήτρια: Κουρσαράκου Εύη 19:00-20:00 Ε'-ΣΤ' Δημοτικού (Β' Τμήμα) Καθηγήτρια: Κάτανα Ελευθερία 19:00-20:00 Γ'-Δ' Δημοτικού (Α' Τμήμα) Καθηγήτρια: Κουρσαράκου Εύη 19:00-20:00 Κλασικό Λυκείου (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγητής: Καφαντάρης Κώστας 19:15-20:15 Ε'-ΣΤ' Δημοτικού (Β' Τμήμα) Καθηγήτρια: Κάτανα Ελευθερία 19:30-20:30 Κλασικό Λυκείου (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγητής: Καφαντάρης Κώστας 13:30-15:00
Α' Αίθουσα Ε'-ΣΤ' Δημοτικού & Α' Γυμν. (Α΄ τμήμα) Καθηγήτρια: Κουρσαράκου Εύη 20:00-21:00 Σύγχρονο (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Κάτανα Ελευθερία 20:15-21:15 Ε'-ΣΤ' Δημοτικού & Α' Γυμν. (Α΄ τμήμα) Καθηγήτρια: Κουρσαράκου Εύη 20:00-21:00 Σύγχρονο (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Κάτανα Ελευθερία 20:15-21:15
Α' Αίθουσα Σύγχρονο (Μεσαίο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Κουρσαράκου Ευη 21:00-22:00 Modern Jazz (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγητής: Κατίδης Χρήστος 21:15-22:15 Σύγχρονο (Μεσαίο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Κουρσαράκου Εύη 21:00-22:00 Κλασικό Ενηλίκων (Αρχάριο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Διανέλλου Φίλη 21:15-22:15
Β' Αίθουσα Modern Jazz 6-10 Ετών (Αρχάριο Επίπεδο) Καθηγητής: Κατίδης Χρήστος 17:00-18:00 Κλασικό Γυμνασίου (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγητής: Καφαντάρης Κώστας 18:00-19:00 Modern Jazz 6-10 Ετών (Αρχάριο Επίπεδο) Καθηγητής: Κατίδης Χρήστος 17:00-18:00 Flamenco Παιδικό (Αρχάριο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Κανταρτζή Τάνια 18:00-19:00
Β' Αίθουσα Modern Jazz 8-10 Ετών (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγητής: Κατίδης Χρήστος 18:00-19:00 Κλασικό Λυκείου (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγητής: Καφαντάρης Κώστας 19:00-20:15 Modern Jazz 8-10 Ετών (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγητής: Κατίδης Χρήστος 18:00-19:00 Flamenco Εφηβικό (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Κανταρτζή Τάνια 19:00-20:00
Β Αίθουσα Latin Παιδικό Καθηγήτρια: Μουρτζάκη Μαριλένα 19:00-20:00 Σύγχρονο Ενηλίκων Καθηγήτρια: Διανέλλου Φίλη 20:15-21:15 Latin Παιδικό Καθηγήτρια: Μουρτζάκη Μαριλένα 19:00-20:00 Σύγχρονο Ενηλίκων Καθηγήτρια: Διανέλλου Φίλη 20:15-21:15
Β' Αίθουσα Κλασικό Ενηλίκων (Αρχάριο Επίπεδο) Καθηγήτρια: Διανέλλου Φίλη 21:15-22:15 Modern Jazz (Προχωρημένο Επίπεδο) Καθηγητής: Κατίδης Χρήστος 21:15-22:15